Duminică, 10 iulie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 6, versetul 8

Ci, având hrană şi îmbrăcăminte cu acestea vom fi îndestulaţi.

Isaia, Capitolul 43, versetul 1

Nu te teme, căci Eu te-am răscumpărat şi te-am chemat pe nume, al Meu eşti!