Duminică, 26 septembrie 2021

Psalmul 85            versetele 10.11

Povăţuieşte-mă, Doamne, pe calea Ta şi voi merge întru adevărul Tău; veselească-se inima mea, ca să se teamă de numele Tău. Lăuda-Te-voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea şi voi slăvi numele Tău în veac.

Sfânta Evanghelie după Matei                            Capitolul 22, versetul 36

Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege?