Duminică, 29 octombrie 2023

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Psalmul 118   Versetul 81

Se topeşte sufletul meu după mântuirea Ta; în cuvântul Tău am nădăjduit.

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 6, versetele 10, 11

În sfârşit, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului.