Duminică, 20 martie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan Capitolul 4, versetul 9

Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viaţă să avem.

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Capitolul 1, versetul 18

Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.