Duminică, 7 august 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Deuteronomul – A cincea carte a lui Moise   Capitolul 8, versetul 18

Ci ca să-ţi aduci aminte de Domnul Dumnezeul tău, că El îţi dă putere

Sfânta Evanghelie după Matei  Capitolul 6, versetele 25, 32

De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi (…); ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele.