Duminică, 3 mai 2020

Emisiunea religioasă “Cuvântul de duminică”, sinteză, pornind de la pasajele biblice

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 4, versetul 21

Şi fiind încredinţat că ceea ce i-a făgăduit are putere să şi facă.

Sfânta Evanghelie după Ioan

Capitolul 14, versetul 13

Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul.